0-100-Hrůza největšíí
100-200-Hrůza
200-300-Ujde
300-400-Super :)